V podjetju EMPRISE z več kot 20 letnimi izkušnjami ponujamo računovodske storitve, za sledeče vrste organizacij:

  • gospodarske družbe – vse vrste
  • samostojne podjetnike
  • kmete
  • društva in zveze

Naše dolgoletne stranke, so dokaz za dobro in kvalitetno sodelovanje in izvajanje storitev.

Storitve, ki jih ponujamo, vsebujejo celotno računovodstvo od vsakodnevnega knjiženja, obračuna plač, osnovnih sredstev, materialno knjigovodstvo, davkov in do zaključnih bilančnih obračunov.

Za obdelavo podatkov uporabljamo program miniMAX in e-računi, lahko pa uporabljamo tudi vaše računovodske programe (PantheonSAOP iCenterVascoBirokrat…), ki so na vaših strežnikih.

V vašem podjetju že uporabljate miniMAX?

Vsak dokument se vnese le enkrat, zato ni prepisovanja in podvajanja dela, odpadejo pa tudi poti do računovodje. Kolikšen prihranek časa in denarja pomeni to za vas?

miniMAX omogoča organizaciji vodenje poslovanja, zunanjemu računovodskemu servisu pa vodenje njenega knjigovodstva v istem programu.

Podjetnik pri svojem poslovanju izdaja račune, potne naloge ter druge dokumente, ki jih mora računovodja nato poknjižiti. Del knjiženja je tudi prepisovanje podatkov, ki jih je podjetnik enkrat že vnesel, tako da računovodskemu servisu ostane manj časa za osnovno poslanstvo – svetovanje podjetnikom.

Oba lahko delata hkrati z istimi podatki, zato sta med sabo 100 % usklajena, vse spremembe pa vidita oba v realnem času.

Fizičnega prenašanja dokumentov med organizacijo in računovodskim servisom praktično ni, v vsakem trenutku pa ima organizacija dostop do vseh podatkov, dokumentov, odprtih postavk, zalog ter pregledov poslovanja in si s tem izboljša nadzor nad lastnim poslovanjem.

Poglejte si, kako poteka sodelovanje podjetnika in računovodje v kratkem video posnetku (2 min). (Vir: minimax.si