Cenik

Računovodski paket STORITVE S1 S2 S3 S4
Zavezanec za DDV ne ne da da
Mesečni iztržek da da da da
Število izdanih računov – do 5 20 40 60
Število prejetih računov – do 15 25 60 80
Število bančnih računov podjetja – do 1 1 2 3
Število POS terminalov – do ne 1 1 1
Število zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev – do 1 5 10 15
CENA – mesečno 50 € 80 € 130 € 250 €
Bilanca – letno 100 € 150 € 180 € 300 €

Računovodski paket TRGOVINA T1 T2 T3 T4
Zavezanec za DDV ne ne da da
Mesečni iztržek da da da da
Število izdanih računov – do 0 20 50 80
Število prejetih računov – do 25 25 70 100
Število bančnih računov podjetja – do 1 1 2 3
Število POS terminalov – do 1 1 1 2
Število zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev – do 2 5 8 15
CENA – mesečno 50 € 80 € 150 € 280 €
Bilanca – letno 70 € 120 € 170 € 350 €

Računovodski paket PROIZVODNJA P1 P2 P3 P4
Zavezanec za DDV ne ne da da
Mesečni iztržek da da da da
Število izdanih računov – do 5 20 50 80
Število prejetih računov – do 20 25 70 100
Število bančnih računov podjetja – do 1 1 2 3
Število POS terminalov – do 1 1 1 2
Število zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev – do 2 5 10 15
CENA – mesečno 80 € 150 € 250 € 380 €
Bilanca – letno 150 € 200 € 250 € 350 €

Vse ostale računovodske storitve po dogovoru.

Vse cene paketov niso fiksne in se lahko spremenijo glede na zahtevnost poslovanja podjetja (poslovanje s tretjimi državami, EU, vodenje zalog….).

V cenah za Trgovino in Proizvodnjo ni vključeno materialno poslovanje, ker to po pravilu vodi podjetje oz. podjetnik sam.

Cene so brez DDV. Trenutno nismo DDV zavezanci, v primeru, da podjetje postane DDV zavezanec, se končne cene povečajo za DDV po splošni stopnji.