PAKETI VIRTUALNA PISARNAVP1VP2VP3
Poslovni naslov
Sprejemanje pošte in paketov
Tedensko obveščanje o pošti
Sprotno obveščanje o pomembni pošti
Skeniranje pomembne pošte
Pre-pošiljanje pošte in paketov *1
Spletna stran *3  
Odziven dizajn  
Do 2 elektronska naslova  
Zakup domene 1. leto (.com ali .si)  
Gostovanje spletne strani  
Računovodski paket S1 *2 
CENA – mesečno40 €80 €120 €
Bilanca – letno70 €70 €

*1 Pre-pošiljanje pošte in paketov na vaš fizični naslov se prefakturira po veljavnem ceniku Pošte Slovenije + 2 EUR.

*2 Računovodski paket S1 – mali storitveni računovodski paket (poglej kaj vsebuje)

*3 Enostavna spletna stran – ob izdelavi dodatno 100 €, kasneje samo cena po paketu VP3

Vse ostale pisarniške storitve po dogovoru.

Cene so končne in brez DDV-ja, ker nismo davčni zavezanec.