Vse cene paketov niso fiksne in se lahko spremenijo glede na zahtevnost poslovanja podjetja (poslovanje s tretjimi državami, EU, vodenje zalog….).

V cenah za Trgovino in Proizvodnjo ni vključeno materialno poslovanje, ker to po pravilu vodi podjetje oz. podjetnik sam.

Cene so brez DDV. Trenutno nismo DDV zavezanci, v primeru, da podjetje postane DDV zavezanec, se končne cene povečajo za DDV po splošni stopnji.